top of page

FORENINGEN FUGLELUND 

Foreningen Fuglelund blev for første gang dannet i november 2020 og sidenhen udviklet sig til denne lille gruppe af mennesker der har en særlig passion for naturen. 

Foreningen opgaver er meget forskellige men den primære opgave er at skabe gode og nyttige aktiviteter for børn og familier. 

Foreningen Fuglelund og Fuglelund naturcenter er sammen hver for sig og har et evigt tæt knyttet samarbejde om at få mennesket genetableret til naturen. 

Oplysning, biodiversitet, og genetablering er nøgleordene i vores virke her på Fuglelund og hvordan vi sammen kan skabe perfekte rammer for denne læren og oplysning.


FORENINGEN FUGLELUNDS BESTYRELSE 2021/22

FORMAND: Claus Krag

NÆSTFORMAND: Nils Skov

MEDLEMMER : Niles Holck, Anne Sissel Kragh

GENERALFORSAMLING 

DEN 20. MARTS KL. 10.00 TIL 13.00  - på Fuglelund naturcenter


Hvis du tænker at du gerne vil være en del af foreningen - så kom til vores møde og få medindflydelse.


ER DU MEDLEM AF FORENINGEN FUGLELUND: 

Så kom og vær en del af stemningen og se vores årsberetning - og stem på nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.

BLIV MEDLEM - og bliv en naturlig del af Fuglelund

SOM MEDLEM: 

  • Støtter du til naturaktiviteter til børn, unge og familier 
  • Kan stemme til generalforsamlinger 
  • Medlemsfordele i forbindelse af betalende aktiviteter 
  • MedlemssommerfestREFERATER

FORENINGEN FUGLELUND

LÆS VORES REFERATER HER

BESTYRELSESMØDE 29/3 2022

BESTYRELSESMØDE 29/3 2022

Fuglelund Salen kl.19.00

DELTAGERE: Anne-Henriette-Nils-Claus-Trine-Jørgen-Christian-Gaby

Afbud: Niels

Dagsorden

1: Kort nyt fra Gaby

2: Nyt fra formanden

3: Konstituering

4: Møde med kommunen vedr. ansøgning

5: Nye aktiviteter

6 : evt

DAGORDEN REFERAT/noter

1: kort fra Gaby

Møde med kommunen ang. Landzone-tilladelse, hvor Gaby og Claus deltog, er gået godt. Der er ankommet referat fra mødet.

Judith kommer på besøg på Fuglelund.

Gaby har deltaget ved Webinar med Nordeafonden ang. Fondsøgning og der skal vi søge til bl.a. Naturfestivalen.

Mulighed for at reklamere for Fuglelund Naturcenter ved dyrskuet i Aabenraa (d. 3. + 4. juni)

OBS. Fastsættelse af dato til planlægning af Dyrskue søndag d. 24. april kl. 14.30 på Fuglelund.

2: Nyt fra formand

Generalforsamling Ris/Ros

Tak for god generalforsamling.

Forslag til at starte lidt senere på dagen ved næste generalforsamling.

Vedtægterne opdateres fra 5 til 7 bestyrelsesmedlemmer.

Permahaven er ved at være rigtig fin. Kommende opgaver: infotavle (tjærepap <3), skiltet skal laves efter graffitiangreb.

3:Konstituering

Konstituering af bestyrelsen

Formand: Claus Krag

Næstformand/kassere: Nils Skov

Formand og næstformand står som ansvarlige.

Konto. Hertil skal bruges en opdateret bestyrelsesliste.

Alle sender navn, mail, telefonnummer.  Henriette

Alle bestyrelsesmedlemmer skal betale medlemskontingent.

OBS. Kontingenter – hvordan sørger vi for at alle får en opkrævning årligt?

Spørg Natur&Ungdom (hvordan og hvad koster det?)  Henriette

4: Møde med kommunen

Orientering v. Gaby

Plantegning/Ansøgning

Møde med Tanganyka og kommunen på torsdag d. 31. marts på Fuglelund ift. landzone-tilladelsen.

Hvis der er kommentarer til beskrivelsen, så skal det være Claus i hænde inden mødet på torsdag.

5: Nye aktiviteter

Ideer og visioner mht. hvad kan Fuglelund så lave af aktiviteter

Påskearrangementet d. 17. april på Fuglelund er aflyst for offentligheden. Laves om til et foreningsarrangement med familier. Eftermiddag 15.00. Lad os mødes ved den skov, hvor bålhytten skal bygges, gå en tur og se stedet, inden vi mødes på Fuglelund.

Haveselskabet holder arrangement ved biblioteket d. 24. april kl. 11-14 – Henriette er repræsentant for Naturfamilier. Fuglelund byder også ind er med frøbomber og insekthoteller.

Dyrskuet 3. – 4. juni.

Samarbejde med Genner Bugt Netværk.

Vandtosserier i uge 29.

Kontakt:

Aabenraa Turistbureau. Kan vi blive repræsenteret på deres hjemmeside?  Nils

Ruter på Løjt Land  Gaby

Planlægningsmøder til Naturfestival skal sættes i kalender.

Næste bestyrelsesmøde: Søndag d. 24. april kl. 14.30.

6 : evtForslag til at lave en Facebookgruppe til foreningen ved siden af Messenger gruppen til deling af billeder mv.  Gaby

Forslag til lidt tøj med Fuglelunds Logo til arrangementer:

T-shirts og hoodies. Gaby søger fonde/sponsorer.

I same ombæring: flag med logo og navn.

Nils – M

Claus – XL

Gaby – M

Jørgen L

Christian – M

Trine – M

Anne – M

Henriette – M

Opdateret folder.

Send til Henriette (via messenger eller ny Facebookgruppe)

Et “skole-foto” med grøn baggrund ( i farve)

+ et lille skriv om os selv hver især.

Fuglelund deltog ved ”Mere Natur i Hverdagen” på Folkehjem.

OBS. Punkt ved kommende møde:

Få beskrevet tydeligere hvad betalende medlemmer får ud af at melde sig ind i Fuglelund.

Skal vi lave et firmamedlemskab? Sponsorat?

Søge sponsorater generelt til arrangementer.

Årshjulet 

23-01-2022

Møde på Fuglelund

Projekt årshjul 2022

Søndag d. 20. marts

Marts – Naturen i Mørke (forårsjævndøgn søndagd. 20. marts)

- Lys, bål, minder, præst, storytelling ved bålet, stjerner med ”naturbanko” plade.

Søndag d. 17. april

April. Påske? – æg? – Æggejagt. Påskevandring. Solæg.

Tirsdag d. 21. juni

Sommersolhverv tirsdag 21. juni

5. – 11. september

Naturfestival Uge 2 i september. De fire elementer.

Lørdag d. 29. oktober

Oktober – Halloween /Dia de los muertos

Lørdag d. 26. november

November – Julepynt af naturen

Onsdag d. 21. december

December - Vintersolhverv onsdag d. 21. december

BESTYRELSESMØDE 12/10 2021

BESTYRELSESMØDE 12/10 2021

Fuglelund salen kl.17.00-18.30

DELTAGERE: Niels-Henriette-Claus-Gaby

Afmelding fra Nils Skov og Linda

Dagsorden

1: Velkomst

2: Organisering v Jens Jespersen

3: Årshjul 2022

4: Kort nyt fra Gaby

5: Kort nyt fra Formanden

6 : evt

DAGORDEN REFERAT/noter

1: Velkomst

V.Formanden

Bød velkommen til Jens Jepsen med

Oplæg hvordan vi er organiseret iht. Vores vedtægter, hvordan vi havde tænkt det, hvor er vores styrke og hvor er vores svagheder, med et styrket fællesskab på fuglelund for øje.

2: Organisering

V.Advokat Jens Jepsen.

Jens fortalte om faldgruberne vedr. forening/ejer hvor han brugte rideskolen som eksempel.

Vigtigt at få lavet en kort beskrivelse af samarbejdet mellem bestyrelse og virksomhed. En tydelig skillelinje mellem opgaver og opgavefordelinger.

Moms og skattefritagelse for foreningen er en mulighed. Blev anbefalet.

v. søgning af Fonde er det ikke optimal med, som det står i vedtægterne, at al likvide midler går til Tanganyka.

Bestyrelse laver udkast til samarbejdsaftale i fælleskab og Jens Jepsen kikker det igennem.

Formand sender vedtægter til Jens Jepsen.

Drøftet ang. evt. kontrakt med Tanganyka for forening.

-:- vedr. flere i bestyrelsen samt vennekreds, hvordan. Hvis vi skal nå længere ud med vores forening og blive anset som en forening skal vi se om vi kan få flere i bestyrelsen og flere med i foreningen.

3: Årshjul 2022

Fremlæggelse af ide til vores årshjul

Kort intro til digital årshjul

4: Kort nyt fra Gaby

5: Kort nyt fra formanden

6 : evt

Halloween

Julekoncert

BESTYRELSESMØDE 5/8 2021

BESTYRELSESMØDE 5/8 2021 Fuglelund kl.19.00-21.00

DELTAGERE: Niels-Linda-Henriette-Nils-Claus-Jette-Gaby

Dagsorden

1: Kort nyt fra Gaby

2: Nyt fra formanden

3: Naturfestival

4: Nye toiletter

5: Løjt Fællespark

6 : evt

DAGORDEN REFERAT/noter

1: kort fra Gaby

Skilteudvalg: Claus og Nils. Der er skaffet plader til opstart.

Grejbanken låner også grej ud til foreninger. Evt. låne lidt forskelligt til naturfestivallen.

Menighedsrådet – har skov der grænser op til. Møde med dem ang. brug af skoven samt vedligehold.

2: Nyt fra formand

Velkomst mappe – Claus er igang med velkomstmappen. Ligger digitalt.

Økonomi – 11 medlemmer og 2180kr. Lad os lave reklame ved naturfestivallen samt ved flere fremtidige arrangementer.

3: Naturfestival

Aktiviteter/sponsorer

Sponsorer søgt ved Meldgaard og Jepsenfonden.

Facebookgruppe ”Fuglelund Naturfestival” til snak om naturfestivallen nu og fremover.

Aabenraa Live vil gerne sponsorerer et band der spiller 2 x 45 minutter. Twins of June.

Nigel Rock kommer også og spiller. Et ungt band Papperne. Gazz og Jazz Band.

Nils Skov vil gerne stå for bueskydning om søndagen.

Mindehøjtidelighed kl. 13.00. Nigel har tilbudt at spille før og efter.

Vi mangler folk til boder – 200kr. for én dag. Naturprodukter.

Arbejdsudvalgs møde 8 august

Boder med naturprodukter, helseprodukter, mad

Udstilling med forskellige værker

Madlavning – helstegt pattegris og fadøl fra Peter Pølse

Program for festivallen/plakat

Parkering og vej?

Kontakt til ugeavisen samt reklamere for boderne m.m.

Børneaktiviteter: bueskydning, indianertema med snobrød og drømmefanger,

Billetpriser?

Naturfestivalgruppen mødes kl. 10.00 - søndag d. 8. august

4: Nye toiletter

Orientering v. Gaby

plantegning

Drøftelse af placering af toiletter på Fuglelund.

5: Løjt fællespark

Ideer og visioner mht. hvad kan Fuglelund bidrage med.

Fuglelund som koordinator for hold af fælles bypark.

Bestyrelsen er enige med undtagelse af Jette.

6 : evt

Evt. nedsættelse af Fondsansøgningsgruppe (skubbes)

Nye medlemmer/folder

Naturens Uge

Hjemmeside

Kan vi lave en Fuglelundstand i Brugsen? For at få medlemskaber.

Fælles kursus- Nils sender.

Bestyrelsesmøde d. 29. juni 2021

Bestyrelsesmøde d. 29. juni 2021

1.Kort nyt fra Gaby

Møde med fonden ang. Fuglelund efter Markus Jepsens dødsfald.

Drift. Vi skal have gang i aktivteter, der kan skaffe penge hjem.

Løse ender: branddøre, toiletter, godkendelser.

Reception/bisættelse d. 10. juli. Foreningen Fuglelund giver et træ. Dansk.

2.Nyt fra formanden

Som bestyrelse skal vi ”klør på” og beviser vores værd.

Velkomstmappe til nye bestyrelsesmedlemmer. Kunne indeholde: værdigrundlag, refarater, vedtægter, kontaktinfo (Claus står får denne)

Folder med info om Fuglelund til at hverve medlemmer og til medlemmer (Gaby og Henriette)

Linda er ved at oprette en konto.

3.Generalforsamlingen kort

Positivt med invitationer direkte til naboer. Positivt at alle pladser i bestyrelsen blev besat.

Næste år annonceres i bedre tid på Facebook og evt. via ugeavisen alt efter økonomi.

Kunne evt. kobles sammen med et lille indslag/event, der skaber større deltagelse: foredrag, musik eller lignende. Det fungerede fint at det var tidligt/midt på en søndag.

Afholdes inden udgangen af marts måned.

4.Strategiplan

Idéer/brainstorm:

Invitere til events og arrangementer på Facebook.

Afholde naturfestival i løbet af september. Gerne d. 5. september.

Walk and talks for firmaer m./u. mad.

Udlejning af lokaler til f.eks. konfirmationer m.m.

Folder til skolerne. Tipitelte.

Bliv medforfatter til grøn kogebog.

Fototur i naturen.

Sankevandring.

Tegnekurser.

Vild Have arrangement.

Rakubrænding.

Skovbadning/yoga/sanse naturen.

Halloween – Græskar, græskarkerner, biodiversitet. (31. oktober) (Gaby og Linda)

Julefigurer m.m. (Gaby og Linda)

Udekøkken – projektbeskrivelse (Gaby) til fondssøgning.

Naturfestival Fuglelund

Arbejdsgruppe søndag d. 8. august 13.00.

5.Infotavle

Claus og Nils kigger på skilte med vejvisning samt infotavle.

6.Evt.

Referat Bestyrelsesmøde 24. november 2020

Foreningen Fuglelund Naturcenter

Referat Bestyrelsesmøde 24. november 2020

Tilstede: Niels, Gaby, Linda, Claus, Klaus, Henriette

Referant: Henriette

1.Siden sidst. Orientering v. Gaby

Stor kontakt til Fuglelund ifht. til evt. samarbejde.

Sponsoreret fuglekasser.

Proces omkring lokalplaner, byggetilladelser osv. Der skal være tydlige beskrivelser.

Der er kommet en del spørgsmål omkring omfang, parkering, trafik osv. Det er i den forbindelse vigtigt at spørge naboer og være i god dialog med naboer.

Proces omkring planlægning af undervisningsforløb og indkøb af materialer til naturskolen.

Fokus på søgning af fonde inden februar.

2.Bestyrelsesvedtægter gennemgås, der skal nedsættes en arbejdsgruppe v. Klaus

Få oprettet en arbejdsgruppe, der gennemlæser vedtægterne, så de kan behandles ved et bestyrelsesmøde inden generalforsamling.

Gruppe: Klaus, Gaby, Claus, Linda og Iben.

3.Aktiviteter – hvilke for. Linda

Indkøb og klargøring af shelter, udekøkken, depot mv. Indkalder til arbejdsgruppe.

Plantning af træer, buske mv. Indkalder til arbejdsgruppe.

Årshjul med fokus på biodiversitet.

Henriette kigger på oprettelse af familieaktiviteter med start omkring april.

System med booking af shelters.

Samarbejde med en biavler. Sponsoreret bibo.

4.Evt.

Ønske om et overblik over, hvilke projekter, der ønskes iværksat ifht. økonomi.

Forslag til at der ved næste bestyrelsesmøde er et punkt der hedder ”økonomi”

Afklaring: Fuglelund Naturskole eller Fuglelund Naturcenter?

Husk ved møder og informationer foregår det på mail.

Næste møder:

Vedtægtsmøde torsdag d. 7. januar 2021 kl. 18.30

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 18.30

bottom of page